FAALİYET ALANLARI
Derneğimizin Ana Faaliyet Alanları:

- Derneğimize yeni üyeler kazandırmak ve üyelik işlemlerini websitemiz üzerinden hızla yapmak

- Üyelerin hem kendi arasındaki hem okulla olan bağlarını ve iletişimlerini güçlendirmek adına, dernek üyeleri, mezunlar ve okul çalışanlarının bilgilerini güncelleyebileceği ve güncel haberlerini paylaşabileceği web portali, sosyal medya mezun grupları gibi iletişim araçlarının çoğaltılması ve yaşatılması,

- Burs Fonu için kaynak arttırmak ve uygun şartlarda burs desteği sağlamak

- Okul/ Mezun/ Dernek ilişkilerini sürekli etkin iletişim ve ortak faaliyetler sayesinde geliştirmek

- Camiayı bir araya getirmek amacıyla kültürel ve sanatsal, paylaşımcı etkinlikler düzenlemek

- Üyelerin biraraya gelebileceği, sosyal aktivitelerin, mezun buluşmalarının gerçekleşeceği Mezunlar Lokalimiz KoçPera’nın yaratılması ve iletişiminde etkin olmak

- Gönüllülerle çalışarak üyelerin çalışma hayatındaki bilgi birikimi ve yetkinliklerini yeni mezunlarla ve öğrencilerle paylaşabileceği yeni projeler üretmek

Türkiye’de derneklerin iç dünyalarından çıkıp dışarıya ticari yönden de açılabilmeleri, ticari anlamda da faaliyetleri sürdürebilmeleri kaçınılmaz olduğundan, dernekler yasası derneklere “Dernek İktisadi İşletmesi” kurma hakkı tanımıştır. Bu bağlamda derneğimiz, okulda açmış olduğu ve okul idaresinin desteklediği 2 adet logolu ürünler dükkanına sahiptir. Mezunlarımız ister sanal olarak, ister fiziki olarak dükkanımızı ziyaret edip, alışveriş yaparak dernek burs fonuna ve okul ruhuna katkıda bulunabilirler. Derneğimiz, İktisadi İşletme çalışmalarını daha fazla geliştirmek yolunda adımlar atmaktadır. 2017-2018 Faaliyet Raporumuza tıklayarak ulaşabilirsiniz. http://kocozel.com/resources/faaliyet raporu 2017-2018